BÌNH HOA CẮM THÀNH PHẨM

BÌNH HOA CẮM THÀNH PHẨM

Bình hoa hồng và mẫu đơn

Bình hoa hồng và mẫu đơn

3.294.000đ 3.660.000đ -10%

Bình hoa mộc lan và tú cầu

Bình hoa mộc lan và tú cầu

2.174.000đ 2.415.000đ -10%

Bình hoa mộc lan và ngọc lan

Bình hoa mộc lan và ngọc lan

1.797.000đ 1.997.000đ -10%

Chậu hoa mẫu đơn cánh xoăn

Chậu hoa mẫu đơn cánh xoăn

3.668.000đ 4.075.000đ -10%

Chậu hoa mộc lan điểm hoa hồng

Chậu hoa mộc lan điểm hoa hồng

8.355.000đ 9.283.000đ -10%

Bình hoa cẩm tú cầu nghệ thuật

Bình hoa cẩm tú cầu nghệ thuật

2.959.000đ 3.288.000đ -10%

Bình hoa mao lương đỏ (1664)

Bình hoa mao lương đỏ (1664)

3.299.000đ 3.665.000đ -10%

Dĩa hoa mao lương đỏ

Dĩa hoa mao lương đỏ

1.334.000đ 1.482.000đ -10%

Bình hoa mộc lan xanh (1663)

Bình hoa mộc lan xanh (1663)

1.830.000đ 2.033.000đ -10%

Chậu hoa lan hồ điệp 5 nhánh 1571

Chậu hoa lan hồ điệp 5 nhánh 1571

1.871.000đ 2.079.000đ -10%

Chậu đào đông đỏ trưng sảnh

Chậu đào đông đỏ trưng sảnh

3.391.000đ 3.768.000đ -10%

Bình lựu trưng Tết

Bình lựu trưng Tết

2.812.000đ 3.124.000đ -10%

Bình hoa đào trưng sảnh

Bình hoa đào trưng sảnh

2.308.000đ 2.564.000đ -10%

Chậu đào đông và hoa đào

Chậu đào đông và hoa đào

1.482.000đ 1.647.000đ -10%

Bình hoa đào hồng 1586

Bình hoa đào hồng 1586

970.000đ 1.078.000đ -10%

Chậu hoa đào đỏ 1584

Chậu hoa đào đỏ 1584

812.000đ 902.000đ -10%

Dĩa hoa sen để bàn

Dĩa hoa sen để bàn

1.351.000đ 1.501.000đ -10%

Chậu hoa sen 1575

Chậu hoa sen 1575

6.220.000đ 6.911.000đ -10%

Chậu hoa sen 1576

Chậu hoa sen 1576

3.275.000đ 3.639.000đ -10%

0
Zalo
Hotline