CÂY XANH

CÂY XANH

Chậu cây đại đế vương

Chậu cây đại đế vương

2.061.000đ 2.291.000đ -10%

Cây oliu trang trí

Cây oliu trang trí

2.157.000đ 2.396.000đ -10%

Chậu cây lá rách,chậu cây giả

Chậu cây lá rách,chậu cây giả

2.066.000đ 2.296.000đ -10%

Cây Giả Huyết Vụ Xanh 110cm

Cây Giả Huyết Vụ Xanh 110cm

554.000đ 792.000đ -30%

 Cây Bàng Singapore Giả 160 cm

Cây Bàng Singapore Giả 160 cm

1.825.000đ 2.028.000đ -10%

Cây Lưỡi Cọp Giả

Cây Lưỡi Cọp Giả

831.000đ 1.188.000đ -30%

Cây Giả Dứa Mỹ Nhỏ

Cây Giả Dứa Mỹ Nhỏ

824.000đ 1.268.000đ -35%

Cây Giả Trầu Bà Lùn

Cây Giả Trầu Bà Lùn

396.000đ 562.000đ -30%

Cây Giả Thiết Mộc Lan 160cm

Cây Giả Thiết Mộc Lan 160cm

1.129.000đ 1.412.000đ -20%

 Cây Bàng Singapore Giả 155 cm

Cây Bàng Singapore Giả 155 cm

1.404.000đ 1.560.000đ -10%

Cây Giả Huyết Vụ Đỏ 80cm

Cây Giả Huyết Vụ Đỏ 80cm

554.000đ 792.000đ -30%

Cây Giả Chuối 200 cm

Cây Giả Chuối 200 cm

2.300.000đ 4.600.000đ -50%

Cây Giả Dứa Mỹ Lớn

Cây Giả Dứa Mỹ Lớn

1.472.000đ 2.945.000đ -50%

Cây Giả Hoa Huệ Tây Đỏ

Cây Giả Hoa Huệ Tây Đỏ

766.000đ 851.000đ -10%

Cây Giả Hoa Huệ Tây Trắng

Cây Giả Hoa Huệ Tây Trắng

766.000đ 851.000đ -10%

0
Zalo
Hotline